Zarejestruj

Projekty »

Ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach

:: Projekt UM208 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Anna Olszewska (kierownik),
dr Joanna Warchulińska, dr Monika Jakubiak-Hulicz, dr Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, dr hab., prof. nadzw. Teresa Małecka-Massalska, Angelika Pawlak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 13:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa E - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Badanie składu ciała służy przede wszystkim określeniu stanu odżywienia pacjenta i jest ważnym elementem diagnostyki wielu zaburzeń metabolicznych. Odgrywa istotną rolę w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, ilości i rozmieszczeniu wody. Obecnie istnieje wiele metod oceny składu ciała. Metody te różnią się między sobą m.in. użytym sprzętem, sposobem pomiaru, dokładnością, ceną badania, rodzajem uzyskanych parametrów.

Zajęcia będą przeprowadzone w formie warsztatów obejmujących część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej słuchacze zapoznają się ze składem ludzkiego ciała, czynnikami wpływającymi na jego zmiany i podstawowymi metodami jego oznaczania. W części praktycznej uczniowie będą uczestniczyli  w wykonaniu badania składu ciała różnymi, dostępnymi metodami.