Zarejestruj

Projekty »

Mобильное приложение StudentFit. ONLINE

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U173 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. o kulturze fizycznej
Przedmioty
wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
Autorzy
dr Tomasz Bielecki (kierownik),
dr Krzysztof Krawczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 08:00 - 10:00
Wolne miejsca: 100
Idź do prezentacji on-line

StudentFit – это приложение, созданное для сбора и передачи информации. Эта программа обеспечивает прямой контакт между учителем и учеником, а также показывает результаты студентов, с точки зрения сердечно-сосудистой пригодности, дыхательной пригодности и соматической структуры. Студент станет субъектом, а не объектом исследования. Используя подготовленную базу данных и результаты, введенные учеником, в программе будут сгенерированы расчеты и предоставлены преподавателю на постоянной основе. Эта информация будет использоваться для сбора общенациональных данных об уровне физической подготовки студентов, включенных в концепцию H-RF (фитнес, связанный со здоровьем).

Приложение позволяет просматривать результаты, рассчитанные и сохраненные на удаленном сервере. Оно также позволяет запускать автономный звуковой тест. Beep. Лекция будет проводиться на русском языке.

 

Podczas wykładu, który będzie się składał z dwóch części teoretycznej i praktycznej zostanie zaprezentowany projekt Studentfit. Projekt jest programem interwencyjno- badawczym adresowanym do studentów studiujących na różnych kierunkach studiów w całej Polsce. Celem projektu było określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Ponadto powstały narzędzia wspierające proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych przez Uczelnie Wyższe i Akademickie Związki Sportowe umożliwiających bezpośrednią analizę uzyskanych wyników, określających profil wydolności prozdrowotnej. Jednym z takich narzędzi jest darmowa aplikacja mobilna na telefon Studentfit.

W części praktycznej zajęć uczestnicy wydarzenia będą mogli za pomocą analizatorów firmy Tanita dokonać pomiaru składu ciała. Zostanie m.in. dokonany pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wisceralnej tkanki tłuszczowej, jak również  masy ciała oraz masy tkanki mięśniowej w kilogramach. Będzie można zmierzyć całkowitą zawartość wody w organizmie, dzięki której dowiesz się czy Twoje ciało jest odpowiednio nawodnione. Wykład prowadzony w języku rosyjskim.

  • Foto
  • Foto