Zarejestruj

Projekty »

Mała rybka - wielkie możliwości! Model zebrafish w badaniach biomedycznych

:: Projekt UM216 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
film, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Monika Gawrońska-Grzywacz (kierownik),
dr Dorota Natorska-Chomicka, dr Iwona Piątkowska-Chmiel
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Zebrafish, czyli danio pręgowany (łac. Danio rerio)  to organizm modelowy coraz częściej stosowany w badaniach z zakresu biologii rozwoju, medycyny i farmacji. Organizm modelowy to taki, na którego przykładzie naukowcy próbują zrozumieć budowę i funkcje różnych elementów naszego organizmu, często na poziomie pojedynczych cząsteczek. Jednak przede wszystkim chcą ustalić przyczyny oraz opracować terapię wielu rzadkich bądź nieuleczalnych jak dotąd chorób. Takim organizmem są zarówno bakterie, drożdże, nicienie czy muszka owocowa, jak i ssaki. Zupełnie wyjątkowym organizmem modelowym jest wspomniana ryba danio. Jest pomocna dla badaczy już od pierwszych godzin swojego życia. Ten przezroczysty kręgowiec oferuje wiele istotnych korzyści eksperymentalnych, w tym wygodne podawanie potencjalnych leków, możliwość dokładnych obserwacji rozwijających się układów i narządów oraz niski koszt badań.

Autorzy w prosty i zrozumiały sposób zaprezentują zalety i możliwości, jakie stwarza model zebrafish w zrozumieniu przyczyn i w rozwoju terapii chorób układu nerwowego i chorób nowotworowych.

  • Foto