Zarejestruj

Projekty »

Maria Skłodowska-Curie – kobietą XIX wieku

:: Projekt U148 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, konkurs, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, język polski
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Autorzy
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak (kierownik),
Aleksandra Zuba, lic. Dawid Kobylański, Oliwia Miszczuk, mgr Magdalena Wołoszyn, Paulina Majek, Marlena Tęcza, Wiktoria Świerczewska, Anna Kurkiewicz, Natalia Tukiendorf, Weronika Bodak, Katarzyna Idzik, Iwona Bielecka, Karolina Stefaniak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Humanistyczny (110B)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

W roku obchodów 75-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach poświęconych naszej Patronce. Projekt „Maria Skłodowska-Curie – kobietą XIX wieku” realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, działające przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Koło współpracuje z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Naszym celem jest przybliżenie uczniom postaci noblistki z innej, humanistycznej, strony. Pragniemy pokazać, iż dla przyszłej wielkiej uczonej bardzo ważnym doświadczeniem formacyjnym były lata 80. XIX. Naczelne wartości znajdujące się na sztandarach warszawskich pozytywistów – wiedza i praca – stały się drogowskazami w życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwsza polska noblistka wychowała się w środowisku, w którym żywe były hasła pracy u podstaw, emancypacji kobiet, tolerancji wyznaniowej i etnicznej, ale także pielęgnującym patriotyczne tradycje narodowe.

W ramach warsztatów studenci wygłoszą prelekcję połączoną z prezentacją o noblistce. Na zakończenie uczniowie będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę, przystępując do rozwiązania testu (maksymalnie 15 pytań, test jednokrotnego wyboru spośród 3-4 odpowiedzi). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. 

  • Foto