Zarejestruj

Projekty »

Matematyka w muzyce

:: Projekt U150 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
dyskusja, happening, wykład
Nauki i sztuki
n. matematyczne, sztuki muzyczne
Przedmioty
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Autorzy
dr Jerzy Mycka (kierownik),
mgr Agnieszka Mycka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 37

Miejsce realizacji: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - Budynek D (332)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 9

Inne projekty w tym miejscu

Projekt zajmuje się opisaniem związków pomiędzy matematyką a działem muzycznym. W przypadku muzyki wzorce są zawarte w utworze muzycznym poprzez układy interwałów, dźwięków, schematów rytmicznych i aranżacyjnych. Poprzez te struktury oddziałują  osobowo (intelektualnie i emocjonalnie). Wykorzystywanie tych wzorców pojawia się – w mnie lub bardziej świadomy sposób – w procesach kompozycyjnych. Z drugiej strony  analiza matematyczna już istniejącego utworu pozwala na poznanie głębszej struktury dzieła. W tej perspektywie muzyka stanowiłaby twórczą (choć czasem nieuświadomioną) próbę demonstrowania różnych struktur zaś matematyka byłaby ich abstrakcyjną analizą. Zapraszam do uczestnictwa w projekcie wszystkie zainteresowane poruszaną tematyką osoby. 

  • Foto