Zarejestruj

Projekty »

Matura w praktyce - pomiar i obliczanie pH, miareczkowanie, wskaźniki

:: Projekt UM222 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium
Nauki i sztuki
n. chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr hab. Irena Musik (kierownik),
dr hab. Małgorzata Kiełczykowska, dr Dorota Luchowska-Kocot, dr hab., prof. nadzw. Jacek Kurzepa, dr Anna Lewandowska
Terminy
Czas trwania projektu: 4 godz. (180 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 16:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (341)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

W ostatnich latach w arkuszach maturalnych z chemii dość często pojawiają się zagadnienia dotyczące analizy ilościowej prowadzonej metodą miareczkowania alkacymetrycznego, wyznaczania stężeń roztworów, pomiaru i obliczania pH. Związana z tym zagadnieniem jest również problematyka dotycząca właściwości i zastosowania odpowiednich wskaźników. Doświadczenia ilustrujące powyższe zagadnienia nie zawsze mogą być wykonywane w warunkach pracowni szkolnych.

 

Mając na uwadze powyższe kwestie, przygotowaliśmy ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których uczniowie będą mogli samodzielnie: zbadać właściwości wybranych wskaźników, przygotować roztwory o odpowiednich stężeniach, przeprowadzić miareczkowanie, przekonać się, jak przebiega doświadczenie i sporządzić krzywą miareczkowania na podstawie pomiaru pH za pomocą pH-metru. Powyższe doświadczenia pozwolą na samodzielne wyciągnięcie wniosków dotyczących doboru właściwego wskaźnika.

W naszym przekonaniu taka forma zajęć pozwoli na lepsze poznanie i zapamiętanie wiadomości dotyczących przedstawionych zagadnień.