Zarejestruj

Projekty »

Matura w praktyce - reakcje charakterystyczne wybranych jonów i związków chemicznych

:: Projekt UM223 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium
Nauki i sztuki
n. chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr hab. Małgorzata Kiełczykowska (kierownik),
dr hab. Irena Musik, dr Dorota Luchowska-Kocot, dr hab., prof. nadzw. Jacek Kurzepa, dr Renata Żelazowska
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (341)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Zadania maturalne oparte o doświadczenia mogą sprawiać wiele trudności, ponieważ odpowiednie eksperymenty nie zawsze mogą być wykonywane w warunkach pracowni szkolnych.

Z tego względu przygotowaliśmy ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których uczniowie będą mogli przeprowadzić doświadczenia samodzielnie, przekonać się, jak przebiega doświadczenie i wyciągnąć samodzielnie wnioski.

Uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzenia reakcji strącania osadów oraz badania ich rozpuszczalności w wybranych odczynnikach.

Przeprowadzone zostaną reakcje charakterystyczne związków organicznych (alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych), od wielu lat stanowiące znaczną część zagadnień maturalnych. Wiele z tych procesów należy do reakcji redoks, dlatego w uzupełnieniu dokonamy zapisu odpowiednich reakcji obrazujących przeprowadzone doświadczenia w formie jonowo-elektronowej i cząsteczkowej.

W naszym przekonaniu taka forma zajęć pozwoli na lepsze poznanie i zapamiętanie wiadomości dotyczących właściwości i reakcji charakterystycznych wielu substancji chemicznych.