Zarejestruj

Projekty »

Medycyna laboratoryjna – rola diagnosty laboratoryjnego w rozpoznaniu tocznia rumieniowatego układowego i szpiczaka plazmocytowego

:: Projekt UM225 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Anna Kowalska (kierownik),
dr Maciej Korpysz
Początek
Czwartek 2019-09-19 14:00
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 14:00
Realizacja projektu w innym miejscu - Collegium Universum (aula)
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Diagnosta laboratoryjny odpowiada za wykonywanie badań laboratoryjnych, pełniąc integralną część w procesie diagnostycznym, co przekłada się na stawianą diagnozę, dobór odpowiedniej terapii oraz właściwe monitorowanie leczenia pacjenta przez lekarza. Jego rola jest nieoceniona w diagnostyce takich jednostek chorobowych jak toczeń rumieniowaty układowy (choroba rozwijająca się na skutek zaburzeń w działaniu układu odpornościowego organizmu) i szpiczak plazmocytowy (nowotwór hematologiczny, którego istotą jest niekontrolowany rozrost komórek produkujących immunoglobuliny w szpiku). W przygotowanym dla Państwa wykładzie omówimy najbardziej charakterystyczne objawy tych dwóch jednostek chorobowych oraz przedstawimy najnowsze techniki laboratoryjne umożliwiające ich diagnozowanie.