Zarejestruj

Projekty »

Migracje edukacyjne w czasach zarazy

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U163 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr Karolina Podgórska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 40
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 40
Idź do prezentacji on-line

Migracje edukacyjne dotyczą przemieszczania się w celu zdobycia wykształcenia. Najczęściej mówimy o nich w kontekście migracji studenckiej i tzw. studentów zagranicznych. Studenci wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej na jeden, dwa semestry (np. w ramach programu Erasmus) lub na pełne programy studiów. Mobilność studencka jest dziś w środowisku młodych ludzi pewną oczywistością, a jednocześnie postulat umiędzynaradawiania uczelni jest bardzo powszechny i zabiegają one o zagranicznych studentów.

Młodzi ludzie podczas wyjazdów edukacyjnych muszą zmierzyć się z wyzwaniami jakie niesie ze sobą zmiana środowiska społecznego i wejście w inny system edukacyjny. Doświadczenie pandemii dotknęło także i tę grupę migrantów – wielu studentów zrezygnowało z wyjazdów, jednak niektórzy postanowili kontynuować naukę, częstokroć w formie zdalnej, realizując koncepcję tzw. wirtualnej mobilności.

Jak wygląda funkcjonowanie na studiach za granicą w czasie pandemii? Jaką rolę odgrywają w nim sieci społeczne, w ramach których funkcjonują studenci? Czy komunikacja online w czasie pandemii ze znajomymi ze studiów, z rodziną pozostałą w kraju pochodzenia wzmacnia istniejące więzi? Co studenci sądzą o zdalnym nauczaniu podczas studiów za granicą? I czym jest ta zagranica w czasie lockdownu?

Podczas wykładu przestawię wyniki badań dotyczących struktury i charakteru studenckich sieci społecznych funkcjonujących online w czasie pandemii, zrealizowanych na wiosnę 2021 r. wśród studentów zagranicznych w Polsce i polskich we Francji.

  • Foto