Zarejestruj

Projekty »

Mikrobiom a ludzkie emocje

:: Projekt UM200 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Monika Szewczyk (kierownik),
dr Agnieszka Sobolewska-Samorek, dr Katarzyna Gaćkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 08:00 - 09:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Didacticum (121)
Adres: Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 7

Inne projekty w tym miejscu

W przewodzie pokarmowym żyje około 100 miliardów symbiotycznych bakterii i wirusów,  stanowią one florę fizjologiczną człowieka oraz wywierają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie. Modulują one działanie układu immunologicznego, wpływają na proliferację komórek nabłonkowych jelit, jak również wzbogacają całkowity metabolizm, co ma istotne znaczenie dla utrzymania stanu zdrowia. Każda zmiana w składzie mikrobiomu prowadzi  do zaburzeń stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale również, jak donoszą ostatnie badania psychicznego. Ludzkie jelita są pokryte gęstą siecią komórek nerwowych, które pokrywają ściany jelit na całej ich całej powietrzni, dlatego też najnowsze doniesienia poruszają problem tzw. osi mózgowo – jelitowej. Podkreśla się rolę mikrobioty w syntezie neurotransmiterów (serotoniny, melatoniny, GABA, acetylocholiny, histaminy, katecholamin) oraz rozważa jako czynnik patogenezy chorób neuropsychiatrycznych. Naukowcy wykazali związek pomiędzy dwoma rodzajami flory bakteryjnej jelit a reakcjami emocjonalnymi ludzi.

Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy mikrobiom jelit wpływa na stan psychiczny człowieka i ludzkie reakcje emocjonalne?