Zarejestruj

Projekty »

Mikrobiom jelitowy a ludzkie emocje

:: Projekt UM230 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Monika Szewczyk (kierownik),
dr Agnieszka Sobolewska-Samorek, mgr Teodora Gawrjołek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 19

Miejsce realizacji: Dom Studencki nr 3 (6)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 7

Inne projekty w tym miejscu

Przewód pokarmowy ze względu na pełnione funkcje oraz specyficzność budowy, stanowi niezwykłe miejsce dla drobnoustrojów. Żyje tu około 100 miliardów symbiotycznych bakterii i wirusów, które wywierają znaczący wpływ funkcjonowanie organizmu człowieka. Modulują one działanie układu immunologicznego, wpływają na proliferację komórek nabłonkowych jelit, jak również wzbogacają całkowity metabolizm, co ma istotne znaczenie dla utrzymania stanu zdrowia. Każda zmiana w składzie mikrobiomu prowadzi do zaburzeń stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale również, jak donoszą ostatnie badania psychicznego. Dotychczasowe badania podkreślają rolę mikrobioty w syntezie neurotransmiterów oraz rozważają ją, jako czynnik patogenezy chorób neuropsychiatrycznych. Bakterie jelitowe mają zdolność dwukierunkowej komunikacji poprzez liczne mechanizmy: np. zmianę w składzie mikrobioty, metabolizm tryptofanu, odpowiedź hormonalną jelit, metabolity produkowane przez bakterie. Przykładem takiego połączenia jest jeden z najsilniejszych czynników, który jest elementem codziennego życia: stres. Wiele badań udowadniało jego niekorzystny wpływ na skład mikrobioty jelitowej.

Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mikrobiom jelit wpływa na ludzkie reakcje emocjonalne?