Zarejestruj

Projekty »

Milcząca administracja: aspekty prawno-administracyjne

:: Projekt K088 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autor
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 717)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu przybliżenie słuchaczom pojęcia milczącej administracji w prawie administracyjnym. W 2017 r., po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, do uregulowań kodeksowych została wprowadzona nowa instytucja - milcząca zgoda organu. Instytucja ta, w założeniu ma przyśpieszyć działania administracji publicznej. Milcząca zgoda organu była stosowana przed nowelizacją w 2017 r., jednakże nie była ona prawnie uregulowana w kpa, a jedynie w innych ustawach, takich jak Prawo budowlane.