Zarejestruj

Projekty »

Mind the Map – zastosowanie map myśli w nauce języków obcych

:: Projekt U154 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
język angielski
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
Autor
mgr Magdalena Okła
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (102)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zaprezentowanie jak można wykorzystywać mapy myśli w nauce języków obcych. Uczestnicy poznają zasady tworzenia map myśli oraz sposoby ich wykorzystania do zwiększenia efektywności nauki języków obcych. Będą mieli również możliwość samodzielnego stworzenia mapy myśli. Projekt adresowany jest do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się języka angielskiego.

  • Foto