Zarejestruj

Projekty »

Młodzież w świecie nowych technologii – szanse i zagrożenia

Projekt odwołany!
:: Projekt U155 (Szczegóły)
Adresaci
tylko dla nauczycieli, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii
Autor
dr Ilona Dąbrowska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Politologii (011)
Adres: Lublin, Plac Litewski 3

Inne projekty w tym miejscu

Projekt odpowiada na potrzebę wzbogacania wiedzy oraz pozyskiwania umiejętności związanych z nowymi mediami, w kontekście szeroko rozumianego procesu pedagogicznego. Współczesny uczeń w sposób biegły posługuje się komputerem i Internetem, w szczególności mediami społecznościowymi – są one dla niego kolejną płaszczyzną funkcjonowania – niekiedy tą najważniejszą. Nauczyciele, wychowawcy a także rodzice powinni znać zasady funkcjonowania mediów społecznościowych oraz związanych z ich użytkowaniem szans i zagrożeń. Wiedza oraz umiejętności z zakresu social mediów pomogą dorosłym nie tylko lepiej rozumieć problemy swoich podopiecznych, ale także w razie niebezpieczeństwa – reagować. Internet, nowe technologie a w szczególności media społecznościowe są tworem bardzo dynamicznym. Warto zatem tak pozyskiwać, jak i aktualizować informacje w tym zakresie. Spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat aktualnych zagrożeń takich jak uzależnienia, przemoc, hejt czy seksting, a jednocześnie szansą na pozyskanie informacji w obszarze dobrych praktyk i adaptacji technologii w proces nauczania w szkole.

Wykład dedykowany jest nauczycielom, pedagogom, rodzicom, dziadkom i opiekunom. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

  • Foto