Zarejestruj

Projekty »

Modyfikacje zębów w kulturze prekolumbijskiej

:: Projekt UM (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne, sztuki plastyczne
Przedmioty
biologia, historia, historia sztuki, medycyna, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Monika Maślanko (kierownik),
dr Justyna Pietrak, dr Izabela Tkacz-Ciebiera
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Stomatologiczne Centrum Kliniczne (410)
Adres: Lublin, ul. Karmelicka 7

Inne projekty w tym miejscu

Celem prezentacji jest przedstawienie zainteresowanym sposobów modyfikacji zębów wśród ludów prekolumbijskich na terenie współczesnego Meksyku. Tamtejsze ludy stosowały takie metody jak zmiana kształtu zębów oraz inkrustacja za pomocą kamieni półszlachetnych. Prezentacja wyjaśni domniemaną technologię oraz powody takiego postępowania.