Zarejestruj

Projekty »

Moja przyszłość: przedsiębiorca czy pracownik?

:: Projekt UM241 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Jadwiga Klukow (kierownik),
mgr Marta Szara, Aleksandra Skiba, Marika Wrońska-Gileta, dr hab., prof. nadzw. Anna Ksykiewicz-Dorota, Karolina Bajwoluk, Anna Adamczyk, Sylwia Statuch, Maria Zaręba, Patrycja Kwiatek, Aneta Jędrzejewska, Monika Mazurek, Maciej Zajdel
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (113)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest przedstawienie funkcjonowania na rynku pracy. Zaprezentowane zostaną różne formy wykonywania pracy oraz aspekty formalno-prawne towarzyszące organizowaniu własnego przedsiębiorstwa.

Efektem projektu będzie poznanie zalet i wad różnych form zatrudnienia w budowaniu własnej kariery zawodowej.

Warsztaty mają na celu kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Uczestnicy przygotują koncepcję biznesową podejmując szereg działań np. wyznaczą cel, podejmą decyzje, określą strategię działania. Ponadto poznają swoje mocne i słabe strony, które przyczynią się do kierowania rozwojem zawodowym.

Zapraszamy szczególnie młodzież, która w toku kształcenia realizuje przedmiot podstawy przedsiębiorczości.