Zarejestruj

Projekty »

Mutagenne i kancerogenne składniki żywności oraz substancje o działaniu antynowotworowym

:: Projekt UM244 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Monika Sałaga-Pylak (kierownik),
dr Anna Pikuła, prof. dr hab. Andrzej Borzęcki

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Poniedziałek 2019-09-16 09:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa - Katedra i Zakład Higieny, s. 427)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się medycyna jest wzrastająca zachorowalność na nowotwory. Żywność może być jednym z bardziej istotnych źródeł substancji kancerogennych dla organizmu człowieka, powstających zarówno podczas procesów produkcji, jak i obróbki żywności. Większość znanych kancerogenów żywności należy do substancji genotoksycznych, których działanie polega na kowalencyjnym wiązaniu się aktywnej formy mutagenu z DNA, tworzenia tzw. adduktu, który następnie zakłóca prawidłowy przebieg replikacji DNA i może prowadzić do powstania mutacji. Do grupy takich związków należą między innymi mykotoksyny, azotany i azotyny, nitrozoaminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, heterocykliczne aminy aromatyczne, niektóre pestycydy.  

Istotne znaczenie w walce z nowotworami ma profilaktyka. Jednym z ważniejszych aspektów profilaktyki przeciwnowotworowej jest chemioprewencja czyli stosowanie bioaktywnych substancji naturalnie występujących w żywności w celu zahamowania lub spowolnienia procesu kancerogenezy. Do substancji o działaniu ochronnym zalicza się polifenole roślinne (kwasy fenolowe, flawony, terpenoidy, glukozynolany), fitoestrogeny, antocyjany, karotenoidy (beta karoten, witamina A, likopen) oraz błonnik pokarmowy, selen, wapń, witaminy C, D i E oraz foliany. Powyższe substancje działają w różnych mechanizmach - modulacja aktywności enzymów I i II fazy biotransformacji, regulacja cyklu komórkowego, promowanie apoptozy, działanie antyoksydacyjne, antyangiogenne, przeciwzapalne, antyestrogenowe.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej zagrożeń substancjami rakotwórczymi pochodzącymi z żywności oraz możliwości dietetycznej chemioprewencji.