Zarejestruj

Projekty »

Myśl jak designer!

:: Projekt U160 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja medialna, język polski, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Dorota Tymura (kierownik),
Patrycja Radkowiak-Gąsiorowicz, Natalia Hołubowicz
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (301)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

„Myśl jak designer!” to warsztat, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wieloma formami myślenia poza-schematycznego wraz z przykładami ćwiczeń praktycznych. Oprócz omówienia i próby definicji samego pojęcia kreatywności, młodzież, poprzez szereg przykładów, ćwiczeń i zadań, zostanie zapoznana z problematyką myślenia projektowego, a także z twórczym rozwiązywanie problemów i technikami radzenia sobie z blokadami kreatywności. Projekt zakłada poszerzenie świadomości i wiedzy adresatów przedsięwzięcia, na temat idei myślenia innowacyjnego oraz współpracy w grupach rówieśniczych wraz z możliwościami praktycznego zastosowania kreatywności na różnych płaszczyznach ludzkiej działalności.

  • Foto