Zarejestruj

Projekty »

Na poważnie o chemii leków

:: Projekt U174 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
laboratorium
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autorzy
dr Katarzyna Szwaczko (kierownik),
mgr Anna Szmigielska, dr Słowomir Frynas, mgr Agnieszka Lipa, dr Elżbieta Łastawiecka, lic. Jakub Najdyhor
Terminy
Czas trwania projektu: 4 godz. (180 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 13:00
Wolne miejsca: 4

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Pawilon Chemii Organicznej (208)
Adres: Lublin, ul. Gliniana 33

Inne projekty w tym miejscu

Założeniem projektu jest wprowadzenie Młodych Naukowców w świat chemii przyjaznej i użytecznej każdemu człowiekowi. Chcemy zachęcić uczniów do poznawania otaczającej ich natury i rozbudzać ciekawość poznawczą. Naszym celem jest pokazanie przede wszystkim, że studiowanie chemii jest fascynujące i pełne wrażeń, otwiera młodemu człowiekowi wiele atrakcyjnych ścieżek kariery zawodowej. To szansa na pracę w kraju i za granicą w nowoczesnych laboratoriach i firmach chemicznych.

W trakcie naszego projektu Młodzi Naukowcy samodzielnie przekonają się z czym się wiąże studiowanie chemii i od strony praktycznej na pracowni studenckiej podejmą to wyzwanie. Samodzielnie w parach przeprowadzą syntezę jednego z preparatów, które wykonują nasi studenci chemii na pracowni z chemii organicznej. Zadaniem uczniów będzie otrzymanie aspiryny, leku o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

W trakcie warsztatów grupa zostanie podzielone na dwie sale laboratoryjne. Każdą grupą opiekować się będzie minimum dwóch pracowników naukowych (do pomocy na pracowni dodatkowo przewidujemy również naszych studentów). Uczestnik warsztatów otrzyma od nas fartuch laboratoryjny, rękawice ochronne oraz okulary. Dodatkowo przed zajęciami odbędzie się krótkie szkolenie stanowiskowe z wykonywanego preparatu/eksperymentu. Czas trwania spotkania - około 3 godziny.

Do projektu załączone zostanie opracowanie w postaci skryptu laboratoryjnego (obejmującego część praktyczną i teoretyczną zajęć), który zostanie uprzednio udostępniony uczestnikom oraz będzie mógł zostać wykorzystany np. w szkole przez nauczyciela na zajęciach lekcyjnych.

W celu zaktywizowania uczestników warsztatów do nauki, nasze zajęcia planujemy połączyć z zabawą i konkursami. Przewidujemy konkurs z nagrodami z bieżącego przygotowania się uczestników na zajęcia.

UWAGA!
Projekt będzie realizowany w budynku Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33 w Lublinie; sale 36 i 44.

Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy lubią się trochę pobrudzić.😊

Kasia, Ela, Sławek i inni.

  • Foto