Zarejestruj

Projekty »

Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach.

:: Projekt MSZ005 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, medycyna
Organizator
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
Autorzy
mgr Joanna Czyżewska-Świecka (kierownik),
mgr Anna Felińska, mgr Marcin Mazur, Kinga Weremko, Klaudia Michałek, Dominika Wrońska, Malwina Socha, Magdalena Gozdur, Weronika Wydra, Marcelina Wilk, Bartosz Wierny, Patryk Źrubek, Jan Kocowski, Szymon Matuszak
Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Istnieje wiele źródeł zawierających teoretyczne opisy, algorytmy jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia życia, jakich udzielać informacji wzywając pomoc do osoby poszkodowanej, co robić aby prawidłowo, zgodnie z zasadami zaopatrywać rany.

 

Jednak sama teoria nie wystarczy, konieczne są ćwiczenia praktyczne aby w dostatecznym stopniu opanować niezbędne umiejętności, ćwiczenia na fantomach, działania w sytuacjach symulowanych, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, materiałami opatrunkowymi.

 

Te umiejętności mogą się każdemu przydać w różnych, często nieoczekiwanych okolicznościach, często mogą komuś uratować życie.

 

Zapraszamy do nas na profesjonalny pokaz działań ratowniczych, który przeprowadzą uczniowie działający w Kole Pierwszej Pomocy.

 

Uczestnicy warsztatów uzyskają informacje na temat:

 

  • Jakie działania podjąć w czasie wypadku? Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Jak wezwać pomoc służb ratowniczych?
  • Jak ocenić stan osoby poszkodowanej?
  • Jak prawidłowo wykonać czynności ożywiające, gdy u poszkodowanego stwierdzimy nagłe zatrzymanie krążenia? - pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie? Na czym polega automatyczna zewnętrzna defibrylacja? Jak działa AED?
  • Jak i kiedy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej?
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku napadu padaczki?
  • Jak prawidłowo zaopatrywać urazy: rany, krwawienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia?
  • Jaka pozycja jest zalecana u osoby z krwawieniem z nosa?

 

Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia czynności ratowniczych na fantomach przeznaczonych do nauki działań ożywiających - masażu serca i sztucznego oddychania u osób dorosłych i dzieci. Poznają zasady działania, posługiwania się AED.

 

Zajęcia poprowadzą uczniowie i nauczyciele specjaliści na co dzień prowadzący zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, anatomii w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym, im. Stanisława Liebharta w Lublinie.

  • Foto