Zarejestruj

Projekty »

Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach

:: Projekt MSZ008 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, medycyna
Organizator
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
Autorzy
mgr Joanna Czyżewska-Świecka (kierownik),
mgr Marcin Mazur, Wiktoria Ikwanty, Katarzyna Sochal, Ewa Zagrodniczek, Karolina Iwanek, Agata Tusińska, Julia Żelachowska, Gabriela Ułanowicz, Kinga Widyńska, Mateusz Zagajewski, mgr Anna Felińska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 13:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 11:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 13:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta, Lublin, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5 (253 A)

Inne projekty w tym miejscu

Istnieje wiele źródeł zawierających teoretyczne opisy, algorytmy jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia życia, jakich udzielać informacji wzywając pomoc do osoby poszkodowanej, co robić aby prawidłowo, zgodnie z zasadami zaopatrywać urazy.

Jednak sama teoria nie wystarczy, konieczne są ćwiczenia praktyczne aby w dostatecznym stopniu opanować niezbędne umiejętności, ćwiczenia na fantomach, działania

w sytuacjach symulowanych, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, materiałami opatrunkowymi.

Te umiejętności mogą każdemu się przydać w różnych, często nieoczekiwanych okolicznościach, często mogą komuś uratować życie.

Zapraszamy do nas na profesjonalny pokaz działań ratowniczych, który przeprowadzą słuchacze działający w Kole Pierwszej Pomocy.

Uczestnicy warsztatów uzyskają informację na temat:

  • Jakie działania podjąć w sytuacji wypadku? Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? Jak wezwać pomoc służb ratowniczych?
  • Jak ocenić stan osoby poszkodowanej?
  • Jak prawidłowo wykonać czynności ożywiające, gdy u poszkodowanego stwierdzamy nagłe zatrzymanie krążenia? - pośredni masaż serca, sztuczne oddychanie? Na czym polega automatyczna zewnętrzna defibrylacja? Jak działa AED?
  • Jak i kiedy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej?
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku napadu padaczki?
  • Jak prawidłowo zaopatrywać urazy: rany, krwawienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia?
  • Jaka pozycja jest zalecana u osoby z krwawieniem z nosa? 

Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia czynności ratowniczych na fantomach przeznaczonych do nauki działań ożywiających - masażu serca i sztucznego oddychania dla osób dorosłych i dzieci. Poznają zasady działania, posługiwania się AED.

Zajęcia poprowadzą słuchacze i nauczyciele specjaliści na co dzień prowadzący zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy i anatomii w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym, im. Stanisława Liebharta w Lublinie.