Zarejestruj

Projekty »

Nacięcie krocza - nawyk czy konieczność?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UM210 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice
Forma prezentacji
dyskusja, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
Klaudia Żak (kierownik),
dr Aleksandra Stupak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 16:00 - 17:00
Wolne miejsca: 28
Idź do prezentacji on-line
Procedura nacięcia krocza jest aktualnie najczęstszym zabiegiem położniczym, a częstość jego wykonywania waha się od kilku do niemal 100% porodów siłami natury. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Fundację Rodzić po Ludzku, w Polsce w 2003 roku nacięcie krocza zastosowano w 57,5% porodów, przy czym u pierworódek w blisko 79%, a u wieloródek – w 36% porodów. Dane te znacznie różnią się od zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdza, iż uzasadnione jest stosowanie nacięcia krocza w 5 do 20% porodów.
 
Na czym polega nacięcie krocza? Kiedy się je wykonuje? Jak wygląda to w innych państwach? Czy możemy to zmienić?