Zarejestruj

Projekty »

Nauka nie musi być nudna – innowacyjne sposoby uczenia się

:: Projekt U165 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. matematyczne, n. o Ziemi
Przedmioty
nauczanie początkowe
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Autorzy
dr Iwona Zwierzchowska (kierownik),
dr Małgorzata Centner-Guz
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 2
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 12:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 7

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki (19)
Adres: Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 12

Inne projekty w tym miejscu

Co zrobić, żeby nauka nie była nudą, a uczenie się przykrym obowiązkiem? W trakcie warsztatu zostaną przybliżone niekonwencjonalne sposoby uczenia się z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych Montessori. Zaplanowane sytuacje edukacyjne, zadania, zabawy i gry o charakterze językowym, przyrodniczym i matematyczno-twórczym umożliwią dzieciom samodzielne dokonywanie odkryć i aktywne dochodzenie do wiedzy. Uczniowie będą mieli możliwość stawiania pytań, formułowania hipotez, dyskutowania, dostrzegania problemów i poszukiwania różnych sposobów ich rozwiązania. Zastosowanie czynnościowych, aktywizujących metod kształcenia pozwoli na rozbudzenie ciekawości poznawczej uczestników, odkrywanie własnego potencjału, rozwijanie umiejętności samokształcenia oraz współpracy z rówieśnikami.

  • Foto