Zarejestruj

Projekty »

Nauka w służbie sprawiedliwości „IUSTITIA” – nietypowe sytuacje drogowe

:: Projekt U166 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. fizyczne, n. matematyczne, n. prawne, n. techniczne
Przedmioty
biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Autorzy
mgr Anna Bukowska (kierownik),
mgr Agnieszka Straub-Cegiełko, lek. med. Michał Leśniak, mgr inż. Paweł Miłczak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 400

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Czy zdarzyło się Wam być uczestnikiem wypadku drogowego? Często, nie tylko świadkom wypadków drogowych, ale nawet ich uczestnikom, trudno jest precyzyjnie opisać przebieg wypadku. Gdy zachodzi potrzeba ustalenia winnych, sąd powołuje biegłych sądowych. Nasi specjalni goście: lek. med. Michał Leśniak i mgr inż. Paweł Miłczak powiedzą i pokażą jak współpraca biegłych z różnych dziedzin pomaga ustalić przebieg wypadku, winnych oraz często obronić niesłusznie posądzonych o spowodowanie wypadku drogowego. Może się zdarzyć, że znajdziecie się w sytuacji, kiedy to właśnie biegli sądowi pomogą Wam uniknąć więzienia czy kar finansowych. Sędziowie z lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” są współorganizatorami festiwalowych projektów z zakresu prawa pod wspólnym tytułem „Nauka w służbie prawa”. Życząc szerokiej drogi zapraszamy na spotkanie z biegłymi w gościnnych progach Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

  • Foto