Zarejestruj

Projekty »

Nie bój się igły! Warsztaty dla kandydatów na studia medyczne

:: Projekt UM232 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Małgorzata Pabiś (kierownik),
dr Kinga Augustowska-Kruszyńska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (12)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu: wykonywanie wstrzyknięć

Adresaci: kandydaci do zawodów medycznych, osoby dorosłe zainteresowane tematem.

Opis projektu:

Poddawanie się i wykonywanie wstrzyknięć może powodować lęk i opory. Dlatego ważne jest, żeby kandydaci do zawodów medycznych nie mieli obaw związanych z wykonywaniem wstrzyknięć. Oswojenie się, wypróbowanie w sytuacji „ja-strzykawka-pacjent (fantom)” może sprecyzować wyobrażenie o wybranym zawodzie medycznym i sprawdzić swoje możliwości psycho-fizyczne.

Umiejętność wykonywania wstrzyknięć domięśniowych czy dożylnych jest niezwykle ważną umiejętnością nie tylko dla osób związanych z medycyną, ale i dla osób, które, ze względu na choroby przewlekłe, muszą wykonywać takie wstrzyknięcia codziennie (lub okresowo) sobie lub swoim bliskim. Szczególną uwagę poświecono warunkom bezpiecznego, higienicznego wykonania wstrzyknięć. Zapobieganie powikłaniom po wstrzyknięciach, dostrzeżenie ich, obserwowanie i przeciwdziałanie, a także bariery psychologiczne wykonywania wstrzyknięć, zostaną poruszone  w tym projekcie.

Wszystkie umiejętności ćwiczone będą w warunkach symulacji,  z wykorzystaniem fantomów.

Pod koniec zajęć uczestnicy warsztatów będą mogli wymienić swoje spostrzeżenia, doświadczenia i odpowiedzą na pytanie: Czy nadal boisz się igły?

Zalety projektu:

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość przetestowania w warunkach symulacji swoich predyspozycji zawodowych lub zyskania pewności odnośnie prawidłowego wykonywania czynności związanych  z wykonywaniem wstrzyknięć.