Zarejestruj

Projekty »

Nie daj sobie wcisnąć lipy!

:: Projekt PL081 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, piknik naukowy - stoisko, pokaz, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. leśne, n. o Ziemi, n. techniczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Autorzy
dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska (kierownik),
inż. Michał Rykaczewski, dr inż. Jerzy Szerafin, dr inż. Katarzyna Kielin

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, Lublin (stoisko PL)

Inne projekty w tym miejscu

Człowiek od wieków otacza się przedmiotami z drewna. Wykonywano z niego pierwsze domy,  narzędzia, pojazdy i broń. Z ponad 60 000 gatunków drzew, około 200 ma istotne znaczenie w technice, a około 20 występuje w polskich lasach. Jakie właściwości ma drewno każdego z nich? Jak rozpoznać, czy meble wykonane są z dębu? Czy na budowę przyjechała sosna, czy świerk? Z jakiego drewna najlepiej zrobić broń? Z jakiego meble ogrodowe? A z jakiego domy? Jak odróżnić deski dębowe od jesionowych, topolę od lipy?

Na początku warsztatów zostaną omówione charakterystyczne cechy najpopularniejszych w Polsce gatunków drewna. Potem uczestnicy będą próbowali samodzielnie rozpoznać przygotowane próbki dębu, wiązu, jesionu, grabu, akacji, sosny, świerku, modrzewia, olchy, topoli, lipy i innych.

Projekt jest skierowany do osób związanych z pracami w drewnie oraz wszystkich zainteresowanych tym szlachetnym materiałem.