Zarejestruj

Projekty »

Nie tylko dla wegetarian - produkty dietetyczne z białkami roślinnymi

:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, chemia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Marta Tomczyńska-Mleko (kierownik),
prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko, dr hab., prof. uczelni Bartosz Sołowiej, dr inż. Maciej Nastaj, dr inż. Aleksandra Nucia, dr Piotr Janas, mgr inż. Jagoda Szafrańska
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Światowe trendy spożycia białka zmierzają do wzrostu udziału białek roślinnych w diecie człowieka. Produkcja białek roślinnych w porównaniu do białek zwierzęcych wymaga mniejszego nakładu pracy, areału gruntów i zużycia wody. Bezpośrednie wykorzystanie białek roślinnych w żywieniu człowieka powoduje wzrost możliwości wyżywienia większej ilości ludzi. Problem stanowi niekompletny skład aminokwasowy białek roślinnych w stosunku do białek zwierzęcych. W projekcie zaprezentowane zostaną źródła białka roślinnego wraz z ich składem, przykłady wykorzystania białek roślinnych w produkcji żywności, degustacja żywności z białkami roślinnymi, żywność dietetyczna z udziałem zamienników sacharozy. Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą uzupełniania się aminokwasów pochodzących z różnych roślin.