Zarejestruj

Projekty »

Nie tylko Google… Elektroniczne źródła informacji

:: Projekt K103 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja medialna, język polski, wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autorzy
mgr Kamila Korba (kierownik),
mgr Monika Krzywicka, dr Aleksandra Pawlik-Kopek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Biblioteka Uniwersytecka (Czytelnia Czasopism Bieżących )
Adres: Lublin, ul. Chopina 27

Inne projekty w tym miejscu

Wysoki poziom rozwoju technologicznego stworzył podstawy dla nowego typu społeczeństwa, nazywanego informacyjnym. Codziennością stało się użytkowanie systemów informatycznych oraz wykorzystywanie ich do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji. We współczesnym świecie wiedza stała się powszechnym i najcenniejszym zasobem.
Najpopularniejszym źródłem informacji jest niewątpliwie Internet. Umożliwia on dostęp do dóbr kultury i nauki całego świata. Ogrom gromadzonych tam informacji, często nieuporządkowanych, mało wiarygodnych lub nawet sprzecznych, wymusza na użytkowniku doskonalenie umiejętności selekcji i weryfikacji zgromadzonych danych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku zagadnień naukowych i specjalistycznych. Nowo tworzone narzędzia wyszukiwawcze ułatwiają wychwytywanie wartościowych informacji w szumie informacyjnym.
Celem proponowanej prezentacji multimedialnej jest zaznajomienie użytkownika z różnymi źródłami, bazami danych oraz przedstawienie problematyki związanej z wyszukiwaniem informacji online za pomocą ogólnodostępnych narzędzi wyszukiwawczych. Szczególne miejsce zajmie wyszukiwanie informacji naukowej (akademickiej, edukacyjnej, dydaktycznej) o wysokiej jakości merytorycznej i stylistycznej. Prezentacja obejmie katalogi biblioteczne o różnym zasięgu wraz z typologią bibliografii. Kolejne zagadnienie stanowić będą repozytoria i biblioteki cyfrowe zapewniające dostęp do dokumentów pełnotekstowych. Poruszona zostanie również problematyka otwartego dostępu (open access).
Mamy nadzieję, że prezentacja pomoże odnaleźć się użytkownikowi w gąszczu informacji cyfrowych i przyczyni się do rozwoju jego wiedzy.