Zarejestruj

Projekty »

Nie tylko narkotyki, alkohol i papierosy, czyli o uzależnieniu od Internetu

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UM221 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, edukacja medialna, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Barbara Kołłątaj (kierownik),
dr hab. Witold Kołłątaj, dr hab. Maria Klatka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 150
Idź do prezentacji on-line

Problemy uzależnień towarzyszą ludzkości od zarania wieków.

Uzależnienie, to złożone zaburzenia zachowania, polegające przede wszystkim na wewnętrznym przymusie:

  1. ciągłego lub okresowego używania substancji o działaniu psychoaktywnym,
  2. ponawianego wykonywania pewnych czynności,
  3. realizacji celów w sposób dezorganizujący funkcjonowanie człowieka w rodzinie, społeczeństwie lub w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu osoby uzależnionej.

Wyróżnia się trzy rodzaje uzależnień: psychiczne, fizyczne oraz społeczne. W ostatnim czasie mówi się również o uzależnieniu behawioralnym, czyli uzależnieniu od czynności.

Rodzaje uzależnień i skala zjawiska zmienia się w trakcie rozwoju społeczeństw. Skala uzależnień rośnie przede wszystkim w krajach cywilizowanych.

Obecnie, oprócz dawno już zaobserwowanych rodzajów uzależnień,  jak uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, telefonu, leków, telewizji i seksu (w tym też masturbacji),  pojawiają się uzależnienia od Internetu, zakupów, dopalaczy, nadmiernej i wypaczonej  dbałości o sylwetkę ciała (bigoreksja), ekstremalnych modyfikacji własnego ciała i tatuowania się, etc.

Termin uzależnienie od Internetu wprowadziła do literatury naukowej Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu (1996 rok).

Obecnie wyróżnić można następujące podtypy uzależnienia od Internetu: erotomania internetowa (w tym pedofilia, zoofilia, skrajny ekshibicjonizm ), socjomania internetowa, uzależnienie od gier internetowych, w tym gier online; uzależnienie informacyjne,  uzależnienie od sieci.

Problem uzależnienia od Internetu obejmuje zarówno osoby dorosłe, jak i osoby młodsze, w tym dzieci.

Uzależnienie od Internetu wiąże się z pojawieniem się zachowań stwarzających zagrożenie dla poprawnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, niekiedy manifestuje się także działaniami naruszającymi obowiązujący porządek prawny:

  1. cyber-przemoc,
  2. pedofilia,
  3. hackerstwo,
  4. rozpowszechnianie pornografii,
  5. propagowanie i gloryfikowanie ryzykownych metod zachowania (grupy potencjalnych samobójców, propagowanie anoreksji),
  6. oszustwa internetowe, wyłudzanie pieniędzy.

 

W niniejszym wykładzie przedstawione zostaną objawy zwiastujące oraz potwierdzające uzależnienie od Internetu, propozycje profilaktyki i terapii w razie stwierdzenia uzależnienia.

Problem, jakim jest uzależnienie od Internetu wydaje się narastać (może to mieć związek z coraz szerszym dostępem tego medium) .

W celu ilustracji skali uzależnienie od Internetu w naszym najbliższym otoczeniu, przedstawione zostaną wyniki badań własnych (Lublin, 2013-2015 rok, grupa uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na razie nie ma nowszy badań).

  • Foto