Zarejestruj

Projekty »

Nie widzę, słucham cię oczyma… Jak mózg tworzy obraz świata?

:: Projekt U167 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Autorzy
dr Ewa Zawadzka (kierownik),
dr Łucja Domańska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii (25)
Adres: Lublin, Plac Litewski 5

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu przybliżenie uczniom klas III szkół podstawowych wiedzy dotyczącej roli mózgu w konstruowaniu reprezentacji świata na podstawie danych dostarczanych przez narządy zmysłów. W przystępnej formie ilustruje złożoność procesu integracji doświadczeń sensorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Uczestnicy poprzez zajęcia warsztatowe będą mieli okazję sprawdzić własne możliwości w zakresie poznawania świata za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Rozważane będą różne uwarunkowania ułatwiające jak i utrudniające gromadzenie danych sensorycznych. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania dotyczące udziału różnych zmysłów w eksploracji i rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Celem warsztatu jest ukazanie złożoności procesów psychicznych, uczestniczących w tworzeniu spójnej, wielowymiarowej reprezentacji świata.  

  • Foto