Zarejestruj

Projekty »

Niebezpieczne stawonogi

:: Projekt UP200 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autorzy
dr Radosław Ścibior (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Danuta Kowalczyk-Pecka, dr hab., prof. uczelni Edyta Buczyńska, dr Katarzyna Czepiel-Mil, dr hab. Robert Stryjecki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 22

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - Rektorat (222)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 13

Inne projekty w tym miejscu

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z gatunkami stawonogów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Omówione zostaną zarówno wybrane gatunki występujące w faunie krajowej, jak i tropikalnej. Przedstawione zostaną szczegółowo liczne ektopasożyty oraz gatunki wykorzystujące do obrony i ataku jady lub inne wydzieliny czy związki chemiczne. W trakcie spotkania będzie można obejrzeć pod mikroskopem różnorodne modyfikacje odnóży gębowych służących do pobierania pokarmu płynnego, jak i do gryzienia. Każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnie wypreparować hypostom kleszcza i aparat żądłowy pszczoły miodnej. Swoją pracę będzie można udokumentować w formie rysunków lub fotografii.