Zarejestruj

Projekty »

Niełatwo zmieszać olej z wodą!

:: Projekt UM224 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium, pokaz
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. farmaceutyczne, n. fizyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny
Autorzy
dr Michał Szumiło (kierownik),
dr Piotr Belniak, dr Łukasz Zimmer, dr Jan Sobczyński, prof. Ewa Poleszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (109)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Woda i olej to dwie ciecze, które nie mieszają się ze sobą. Jednak postępując w odpowiedni sposób można to zmienić. Tak powstają emulsje. Stosowane są
one szeroko: w farmacji, kosmetyce, przemyśle spożywczym i wielu innych.
Emulsje można zdefiniować jako płynną postać leku stanowiącą układ niemieszających się ze sobą faz ciekłych, przeznaczoną do użytku wewnętrznego lub
zewnętrznego. W zależności od właściwości składników, emulsja może być typu: olej w wodzie albo woda w oleju.
Na pokazie będzie można poznać ciekawe informacje o emulsjach. Będzie można także zobaczyć jak, różnymi metodami, otrzymać emulsję i zbadać jej typ.