Zarejestruj

Projekty »

Non scholae sed vitae discimus

:: Projekt U183 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
konkurs, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
język łaciński i kult. ant.
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filologiczny
Autor
mgr Bożena Głos
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historyczno-Archeologiczny (201 NH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję wziąć udział w konkursach opartych o znajomość sentencji, zwrotów i powiedzeń łacińskich w różnych kontekstach ich użytkowania  oraz wyrażeń zaczerpniętych z literatury i kultury antycznej.

  • Foto