Zarejestruj

Projekty »

Nowe technologie w bibliotece - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

:: Projekt PL086 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
informatyka, technika, technologia informacyjna
Organizator
Politechnika Lubelska
Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Autorzy
mgr Anna Gońka (kierownik),
mgr Katarzyna Krygier-Durakiewicz, mgr inż. Dariusz Bielecki

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, którego realizacja umożliwia rozwój osobisty oraz pozwala na osiągnięcie samodzielności i niezależności, a także pełny udział we wszystkich sferach życia. Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w kształceniu.

Z roku na rok uczelnie coraz lepiej dostosowują się do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysfunkcje wzroku czy słuchu nie stanowią bariery w studiowaniu.

W wielu uczelniach w kraju znajduje się specjalistyczny sprzęt z odpowiednim oprogramowaniem, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym studiowanie. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami poprawiającymi komfort życia osób niepełnosprawnych. 

  • Foto