Zarejestruj

Projekty »

Nowoczesne techniki pozyskiwania drewna

:: Projekt UP095 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. leśne
Przedmioty
technika
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Janusz Zarajczyk (kierownik),
dr hab., prof. uczelni inż. Zbigniew Krzysiak, dr inż. Waldemar Samociuk, dr hab., prof. uczelni Mariusz Szymanek
Początek
Wtorek 2021-09-21 08:00
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 16:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (247)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Projekt prezentuje nowoczesne maszyny wielooperacyjne sosowane w trakcie pozyskiwania drewna. Technologie w których stosowane są maszyny wielooperacyjne przyczyniają się do efektywniejszej i bezpieczniejszej pracy w lesie.