Zarejestruj

Projekty »

Nowotwory krwi – objawy, rozpoznanie i leczenie

:: Projekt UM265 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Katarzyna Kotwica-Mojzych (kierownik),
dr Patrycja Chylińska-Wrzos, dr Marta Lis-Sochocka, dr Beata Cichacz-Kwiatkowska, prof. Barbara Jodłowska-Jędrych
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa A - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Nowotwory krwi zwane nowotworami hematologicznymi stanowią heterogenną grupę chorób rozrostowych układu krwiotwórczego różniących się między sobą etiologią, objawami klinicznymi, metodami leczenia oraz rokowaniem.  Podział nowotworów hematologicznych związany jest z zaburzeniami procesu tworzenia elementów morfotycznych krwi takich krwinki białe (leukocyty), krwinki czerwone (erytrocyty) czy płytki krwi (trombocyty).  W przypadku nieprawidłowo przebiegających procesów tworzenia leukocytów, erytrocytów czy trombocytów mogą rozwinąć się: ostra białaczka szpikowa lub limfoblastyczna, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna oraz mielofibroza.  Objawami mogącymi świadczyć o obecności nowotworów hematologicznych są: zmęczenie, nagła utrata masy ciała pomimo prawidłowego odżywiania się, powiększenie węzłów chłonnych, skłonność do infekcji, skłonność do samoistnych i przedłużających się krwawień (np. krwawienie po myciu zębów), skłonność do samoistnych siniaków. Powyższe symptomy powinny stanowić zachętę do wykonania morfologii krwi, a w razie powiększenia węzłów badania ultrasonograficznego. Diagnostyka nowotworów hematologicznych przebiegających z zajęciem szpiku kostnego opiera się na wykonaniu trepanobiopsji/biopsji szpiku kostnego, a następnie oznaczenia puli nieprawidłowych komórek w cytometrze przepływowym. Badaniami uzupełniającymi są badania obrazowe (wspominane powyżej badanie usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz wybrane parametry z krwi obwodowej. W leczeniu nowotworów hematologicznych stosuje się chemioterapię, radioterapię i przeszczep szpiku kostnego.

Studenci będą mogli w czasie ćwiczeń obejrzeć rozmazy szpiku kostnego prawidłowego i zmienionego chorobowo oraz poznają grupy obwodowych węzłów chłonnych powiększających się w trakcie choroby.