Zarejestruj

Projekty »

O chrapaniu i bezdechu sennym i ich związku z chorobami serca

:: Projekt UM266 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Paweł Kiciński (kierownik),
dr Paweł Kiciński, dr Grzegorz Mizerski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej (401)
Adres: Lublin, ul. Mariana Langiewicza 6A

Inne projekty w tym miejscu

Wraz ze wzrastającą częstością występowania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) rośnie jego znaczenie kliniczne oraz pojawia się coraz więcej badań
dostarczających dowodów na jego negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i zaburzenia metaboliczne. Istotą tego schorzenia są powtarzające się w
czasie snu epizody niedrożności górnych dróg oddechowych, prowadzące do bezdechów i/lub spłyceń oddychania, przy zachowanym wysiłku oddechowym, co
odróżnia bezdechy obturacyjne od centralnych.
W prezentacji zostaną przedstawione typowe objawy kliniczne, ryzyko związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu oraz współczesne możliwości
diagnostyki i terapii.