Zarejestruj

Projekty »

Obserwacje zjawisk rezonansowych na cienkich płytach metalowych - figury Chladniego

:: Projekt PL089 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
doświadczenie, pokaz
Nauki i sztuki
n. fizyczne, n. techniczne
Przedmioty
fizyka i astronomia
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autorzy
dr Wiesław Polak (kierownik),
dr Adam Prószyński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (519)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36c

Inne projekty w tym miejscu

Zjawisko rezonansu obserwowane podczas wymuszonych drgań harmonicznych różnych obiektów czy części maszyn może mieć szkodliwe, a nawet katastrofalne konsekwencje. Można wykorzystać go też pozytywnie w technice. Na naszym spotkaniu ograniczymy się głównie do obserwacji drgających cienkich płyt metalowych i tworzenia się efektownych wzorów, tzw. figur Chladniego, jakie powstają na ich powierzchni. Na początku, w krótkiej ok. 15 min. prezentacji multimedialnej przedstawimy podstawowe informacje o drganiach harmonicznych, zjawisku rezonansu i historię dokonań Ernsta Chladniego. Potem przedstawimy układ  pomiarowy w postaci: generatora o regulowanej częstotliwości, wzmacniacza i wzbudnika drgań (tu: głośnik dużej mocy) z trzpieniem, do którego będą przykręcane badane płyty. Gdy na taką płytę nasypiemy drobnoziarnistą substancję (tu: sól kuchenną), przy pewnych częstotliwościach drgań ziarenka soli układają się w linie o zaskakujących kształtach. Prowadzący podejmą też próbę: a) uzyskania figur Chladniego jego metodą, tj. przy pomocy smyczka do skrzypiec, b) zaobserwowania drgań pudła rezonansowego gitary. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie, choć pod naszym nadzorem: wybrać jedną spośród 12 kolistych lub kwadratowych płyt wykonanych z różnych metali, znaleźć częstotliwość rezonansową jej drgań własnych, zaobserwować tworzenie się dla niej figur Chladniego a na końcu sfotografować je.