Zarejestruj

Projekty »

Oceniaj ryzyko i zapobiegaj chorobom cywilizacyjnym... Naukowa ocena ryzyka wystąpienia chorób układy krążenia i cukrzycy typu 2 z nauką pomiarów poziomu ciśnienia tętniczego krwi i glukozy

:: Projekt UM270 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Halina Piecewicz-Szczęsna (kierownik),
Karolina Paprzycka, Adrianna Serwin, Gabriela Ręka, Anna Korzeniowska, Alina Dzirba, lek. Marcin Lewicki

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Według statystyk projektu “Efektywne działanie przez mapowanie” w 2014 roku chorobowość rejestrowana w województwie lubelskim na nadciśnienie tętnicze wynosiła 12275,3, natomiast na cukrzycę 3339,9 na 100 tys. osób. Według prognoz w przypadku obu chorób wartości te będą wzrastały. Statystyczny pacjent spędza w gabinecie lekarza rodzinnego zaledwie 15 minut. W tak krótkim czasie trudne może być omówienie czynników ryzyka chorób i wyćwiczenie z pacjentem prawidłowego sposobu pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, za pomocą których pacjenci samodzielnie monitorują przebieg choroby.

Celem projektu jest ocena chętnym uczestnikom Pikniku Naukowego ryzyka wystąpienia u nich chorób układu i cukrzycy, przedstawienie zasad prawidłowego pomiaru ciśnienia i glukozy, interpretacji uzyskanych wyników oraz ukazanie pierwszych niepokojących objawów cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Główną częścią projektu będzie praktyczna nauka pomiarów, podczas której każdy chętny uczestnik będzie miał możliwość wykonania samodzielnego pomiaru oraz oceny uzyskanego wyniku. Wykorzystamy skalę WHO/ISH Risk prediction, która określi ryzyko wystąpienia zawału i udaru w zależności od wyników pomiarów i innych czynników ryzyka. Zastosujemy również skalę Type 2 Diabetes Risk Assessment (Diabetes Association) do oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Omówimy różnice w wykonywaniu badań odmiennymi rodzajami urządzeń. Poruszymy kwestię najczęściej popełnianych błędów. Ponadto wskażemy, jaki wynik i objawy towarzyszące powinny zaniepokoić pacjenta oraz do kogo powinien się zgłosić przy powtarzających się nieprawidłowych wartościach.

Przekazane przez nas informacje przyczynią się do wzrostu świadomości społeczeństwa naszego województwa na temat jednych z najczęstszych chorób cywilizacyjnych na świecie.