Zarejestruj

Projekty »

Ochrona praw pacjenta małoletniego

:: Projekt U175 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
ochrona zdrowia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka
Początek
Piątek 2019-09-20 13:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (110)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Konieczność ochrony praw pacjenta nie budzi współcześnie żadnych wątpliwości. Stale rośnie również świadomość samych pacjentów w zakresie przysługujących im praw. Polski ustawodawca w sposób szczególny uregulował jednak prawa pacjenta małoletniego, ograniczając je, a także uniemożliwiając małoletniemu korzystanie z nich samodzielnie. Celem projektu jest przybliżenie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta, a także wyjaśnienie szeregu wątpliwości z nimi związanych. Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zatem w dużej części do osób małoletnich, które mogą być szczególnie zainteresowane wskazaną problematyką.

  • Foto