Zarejestruj

Projekty »

Ochrona sygnalistów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U193 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
mgr Łukasz Bolesta
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 50
Idź do prezentacji on-line

Projekt ma na celu przedstawienie analizy wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszącego się do działalności sygnalistów. W szeregu wyroków Trybunału wyznaczono zakres wolności słowa osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy. W piśmiennictwie wskazuje się, że orzecznictwo ETPC może być przydatne w sprawach przed polskimi sądami, gdyż jest dla nich wiążące i niezastosowanie się do niego naraża państwo na odpowiedzialność odszkodowawczą. Działalnością sygnalistów Trybunał zajmował się w kontekście ochrony swobody wypowiedzi. Wolność wyrażania opinii, jako że przysługuje każdemu, ma również zastosowanie do pracowników, niezależnie od ich statusu, formy świadczenia pracy, czy sektora zatrudnienia. ETPC w swoim orzecznictwie wskazał jednak, że wolność ta w miejscu pracy doznaje pewnych ograniczeń. Pracownik korzystając z niej musi mieć na uwadze swoje zobowiązania wobec pracodawcy, takie jak obowiązek lojalności, powściągliwości i dyskrecji.

  • Foto