Zarejestruj

Projekty »

Oksydoreduktazy enzymami istotnymi dla organizmów żywych

:: Projekt UM281 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
badanie, ćwiczenia, laboratorium
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna, przyroda
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr hab. Marek Cybulski (kierownik),
dr Agnieszka Stenzel-Bembenek, dr Witold Jeleniewicz, dr Małgorzata Guz, dr Michał Kiełbus
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (S035)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Enzymy (biokatalizatory) są białkami zwiększającymi szybkość reakcji chemicznych. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, ponieważ utrzymują szybkość metabolizmu na odpowiednim poziomie. Oksydoreduktazy są jedną z grup enzymów, które katalizują reakcje utleniania i redukcji. Do grupy tej należą między innymi tyrozynaza, peroksydaza, katalaza i dehydrogenaza mleczanowa. Tyrozynaza katalizuje hydroksylację monofenoli do orto-difenoli, a następnie ich dalsze utlenianie do orto-chinonów. Enzym ten bierze udział w procesie melanogenezy – syntezy pigmentów skóry (melanin), które chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Peroksydaza i katalaza chronią komórki przed szkodliwym działaniem nadtlenku wodoru (H2O2), który uszkadza różne biomolekuły takie jak lipidy, białka i DNA, zwłaszcza po jego przekształceniu do rodnika hydroksylowego (OH˙). Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest końcowym enzymem glikolizy beztlenowej występującym w różnych komórkach, który ma znaczenie diagnostyczne, a jego aktywność oznacza się w przebiegu różnych chorób człowieka.

Na ćwiczeniu uczestnicy wyizolują powyższe enzymy z produktów spożywczych, a następnie wykryją ich aktywność w probówkach.