Zarejestruj

Projekty »

Otyłość - choroba ciała, czy duszy? O uzależnieniach na poważnie

:: Projekt UM288 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Barbara Kołłątaj (kierownik),
dr hab. Witold Kołłątaj, dr hab. Maria Klatka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 84

Miejsce realizacji: Collegium Universum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Otyłość jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób cywilizacyjnych XXI wieku. W krajach o wysokim statusie materialnym otyłość jest doniosłym problemem. Dziś już około  1,6 miliarda dorosłych osób na całym świecie ma nadwagę, a co najmniej 300 milionów cierpi z powodu otyłości. Najwyższy wskaźnik otyłości można zaobserwować pośród mieszkańców 37 krajów Zachodniego Regionu Pacyfiku (WPR), w skład którego wchodzą m. in. Nowa Zelandia i Australia oraz w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w  2014  r. osoby z  nadwagą i  osoby otyłe w  Polsce stanowiły odpowiednio 36,6% i 16,7% populacji osób w wieku 15 lat i więcej, czyli łącznie 53,3%. Było to powyżej średniej dla 28  krajów Unii Europejskiej wynoszącej 34,8% osób z nadwagą  oraz 15,4% otyłych. Ponad połowa dorosłych i co ósme dziecko w Polsce jest otyłych lub z nadwagą.

Otyłość, to nie tylko problem zdrowotny dorosłych, coraz częściej dotyczy też dzieci i młodzieży. 

W raporcie WHO, dotyczącym stanu zdrowia 11, 13 i 15 latków z 39 krajów, zarówno Europy, jak i Ameryki Północnej, Polska zajęła pierwsze miejsce, jeśli chodzi o odsetek 11 latków uważających się za grubych. W tym raporcie, nadwagę zdiagnozowało u siebie aż 43% badanych dziewcząt i 33% chłopców.

W 2013 roku UNICEF podała, iż na tle 21 analizowanych krajów europejskich w Polsce zarówno odsetek, jak i tempo przyrostu liczby dzieci z nadwagą są najwyższe. 

Epidemia otyłości wiąże się ze wzrastającymi kosztami w znaczeniu czysto ekonomicznym (leczenie powikłań, absencje w pracy, następstwa niepełnosprawności), społecznymi i dramatami osobistymi (skłonność do depresji, problem odrzucenia w grupach rówieśniczych, mniejsza sprawność fizyczna, częstokroć poczucie mniejszej atrakcyjności seksualnej) .

Głównymi przyczynami otyłości, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, są złe nawyki
żywieniowe oraz niska aktywność fizyczna.  Błędy żywieniowe są następstwem akceptacji nowego modelu życia znajdującego swoje odzwierciedlenie w natłoku dziesiątków natarczywych reklam obecnych także w mediach publicznych (a więc w mediach, które z założenia mają pełnić rolę misyjną). Reklamy zwykle układają się w ciągi myślowe – jeść, jeść, pić (także alkohol i inne napoje wysokoenergetyczne) i spożywać leki niwelujące skutki błędów dietetycznych, a jeżeli wypoczywać–to raczej przy piwie lub przy grillu. Coraz częściej, spożywanie posiłków przestaje być formą zaspokajania potrzeb fizjologicznych, a staje się przyjemnością, często też nabiera cech uzależnienia (kompulsywne jedzenie, czyli nieopanowane łaknienie) – osoby uzależnione jedzą w celu poprawy nastroju, zrelaksowania się, „zabicia czasu” lub po prostu z nawyku.

W niniejszej prezentacji przedstawiono argumenty za uznaniem otyłości za objaw uzależnienia od jedzenia oraz zdefiniowano składniki pożywienia posiadające właściwości uzależniające.  

Uznanie roli uzależnienia od jedzenia w otyłości wiąże się z koniecznością zmian w koncepcji profilaktyki i leczenia tej choroby, gdzie główne znaczenie w terapii powinna mieć psychoterapia, szkolenia dietetyczne, a także pomoc psychiatryczna (zwłaszcza u osób z depresją). Propozycję takich właśnie zmian w dotychczasowych strategiach związanych z promowaniem nawyków żywieniowych, reklamą pożywienia, profilaktyką i leczeniem otyłości uwzględniono w treści prezentacji.

  • Foto