Zarejestruj

Projekty »

Otyłość kobiet ciężarnych - problem XXI wieku

:: Projekt UM290 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr hab. Anna Semczuk-Sikora (kierownik),
dr Andrzej Miturski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 (Aula P)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 11

Inne projekty w tym miejscu

Szacuje się, że obecnie co piąta kobieta będąca w ciąży jest otyła. Jest to jeden z czynników ryzyka zwiększonej zachorowalności jak i śmiertelności zarówno ciężarnych jak i ich potomstwa. Podstawowe znaczenie ma jednak prowadzenie edukacji zapobiegającej zjawisku otyłości wśród kobiet, również poprzez uświadamianie skutków tej patologii dla przebiegu ciąży oraz dla potomstwa.