Zarejestruj

Projekty »

Pamiątkowe zdjęcie z inżynierem. Plener malarski

:: Projekt PL093 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
happening, piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. techniczne, sztuki plastyczne
Przedmioty
historia sztuki, plastyka, technika, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Autorzy
mgr inż. Karol Krupa (kierownik),
inż. Aneta Czapka, inż. Kinga Frąk, inż. Karolina Combrzyńska, inż. Bartłomiej Pięta

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

W trakcie pleneru malarskiego uczestnicy będą mieli możliwość zapozowania do zdjęcia ze studentami Politechniki Lubelskiej w stroju typowym dla inżyniera budownictwa podczas wykonywanych prac. Chętni będą mogli otrzymać pamiątkową fotografię lub umieścić ją na tablicy podsumowującej inicjatywę.