Zarejestruj

Projekty »

Percepcyjne oszustwa mózgu

:: Projekt U184 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Autorzy
dr Łucja Domańska (kierownik),
dr Ewa Zawadzka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii (25)
Adres: Lublin, Plac Litewski 5

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu przybliżenie uczniom klas III szkół podstawowych złożoności zjawisk percepcyjnych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi złudzeniami, jakim ulega człowiek w toku gromadzenia informacji wzrokowych o otaczającym świecie. Przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na proces spostrzegania wzrokowego oraz zniekształcające jego przebieg. Jaki jest biologiczny sens powstawania złudzeń wzrokowych? Jaka rolę pełnią one w procesie adaptacji do środowiska, w którym żyjemy? Czy złudzenia zmysłowe są nam potrzebne dla skutecznego funkcjonowania w otoczeniu? W toku zajęć spróbujemy poszukać odpowiedzi na powyższe pytania. Prezentacja służy pogłębieniu wiedzy i rozwinięciu świadomości dotyczącej procesu percepcji wzrokowej, która dla większości z nas jest kluczowym źródłem informacji na temat otaczającej rzeczywistości.

  • Foto