Zarejestruj

Projekty »

Pierwotniaki – „konie trojańskie” mikroorganizmów

:: Projekt U185 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
doświadczenie
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
dr hab. Marta Palusińska-Szysz (kierownik),
lic. Agata Małek, lic. Agata Józefczak, mgr Bożena Kowalczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 14
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 8

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (240B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

Pierwotniaki, które powszechnie występują w różnych naturalnych i antropogenicznych środowiskach stanowią ważne ogniwo łańcuchów pokarmowych ekosystemów. Nie wszystkie bakterie stanowią źródło pożywienia dla pierwotniaków. Drobnoustroje za pośrednictwem złożonych mechanizmów unikają strawienia wewnątrz komórek pierwotniaków, które stają się „koniem trojańskim” mikroorganizmów. Strategie adaptacji do zwykle wrogiego środowiska wewnątrzkomórkowego pierwotniaka zwiększa szanse na przeżycie wielu patogennych dla człowieka bakterii stając się rosnącym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Jeśli chcesz zgłębić tajniki bakteryjnego kamuflażu oraz poznać mechanizmy inwazji pierwotniaków przez drobnoustroje, a także zagrożenia z nimi związane, zapraszamy na zajęcia.

  • Foto