Zarejestruj

Projekty »

Po co loża w aptece? Jeśli chcesz wykonać lek, przyjdź

:: Projekt UM304 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Regina Kasperek-Nowakiewicz (kierownik),
dr Katarzyna Wojciechowska, dr Sylwia Wośko, dr Anna Serefko, dr Aleksandra Szopa
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Collegium Universum (124)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Podczas zajęć zostanie przedstawiona loża z nawiewem laminarnym, która służy do aseptycznego wykonania leków. Uczestnikom projektu zostanie wyjaśnione, dlaczego leki z antybiotykiem oraz krople i maści do oczu należy wykonywać w warunkach aseptycznych. W czasie projektu omówione zostaną warunki przygotowania loży do pracy, sposoby wyjaławiania substancji leczniczych oraz pomocniczych, a także sprzętu oraz przygotowanie pracownika do pracy aseptycznej. Punktem kulminacyjnym będzie wykonanie co najmniej dwóch postaci leku z antybiotykiem. W projekcie jest przewidziany udział chętnych uczestników projektu w czynnym wykonywaniu leków.