Zarejestruj

Projekty »

Podróż z mapą przez wieki

:: Projekt K123 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. o Ziemi
Przedmioty
geografia, historia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka
Autor
mgr Jadwiga Jaźwierska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Biblioteka Uniwersytecka (Czytelnia Zbiorów Specjalnych, pok. 250)
Adres: Lublin, ul. Chopina 27

Inne projekty w tym miejscu

Nie zawsze mapy wyglądały tak jak dzisiaj. Pierwsze mapy rysowano na korze, w średniowieczu zaś - na pergaminie. Wynalazek druku zrewolucjonizował również kartografię, odtąd nad mapą pracowało kilku twórców  - kartograf, rytownik, wydawca. W złotym wieku kartografii europejskiej zbiory map, czyli atlasy, ręcznie kolorowano i zdobiono prawdziwym złotem, były zatem bardzo kosztowne. W XIX wieku popularne były atlasy szkolne i tematyczne oraz specjalne mapy przygotowywane dla celów wojskowych.

O innowacjach wprowadzanych w formie i treści map na przestrzeni dziejów można będzie się dowiedzieć w trakcie wykładu połączonego z prezentacją i pokazem map ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

 

 

 

  • Foto