Zarejestruj

Projekty »

Połączenia klejowe - jak to działa

:: Projekt PL101 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
doświadczenie, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
technika, zajęcia techniczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autorzy
dr inż. Jacek Domińczuk (kierownik),
dr inż. Jakub Szabelski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 14:00 - 16:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (512)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36c

Inne projekty w tym miejscu

Bardzo dużą rolę w rozwoju nowoczesnych konstrukcji odgrywa technologia klejenia. W wielu przypadkach stanowi ona alternatywę dla dotychczas stosowanych metod łączenia, uszczelniania czy regeneracji części maszyn. Ponadto klejenie stwarza nowe możliwości w zakresie łączenia materiałów pozwalając na zmniejszenie wymiarów łączonych części dzięki uproszczeniu ich konstrukcji. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Kleje znajdują również zastosowanie w naprawach pozwalając poprzez regenerację części obniżyć koszt ich realizacji. Tak szerokie możliwości zastosowania klejenia powodują konieczność poszukiwania optymalnych warunków prowadzenia tego procesu i określenia czynników w sposób istotny wpływających na wytrzymałość połączeń klejowych. Z uwagi na szerokie możliwości zastosowanie połączeń adhezyjnych istnieje potrzeba prowadzenia badań ich wytrzymałości w złożonych układach pozwalających w sposób przyspieszony sprawdzić przydatność danej aplikacji do wykorzystania praktycznego.
W ramach projektu zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania technologii łączenia materiałów poprzez klejenie wraz z prezentacją wybranych metod badań ich wytrzymałości. Zostaną omówione i zaprezentowane metody badań warstwy wierzchniej łączonych materiałów w aspekcie ich właściwego przygotowania do procesu klejenia.

  • Foto